Akkoordverklaring verwerking persoonsgegevens

 

De inschrijf- of reactieprocedure

U reageert via onze website op een vacature of gaat een open inschrijving uitvoeren. Voor een vaste positie, of voor een tijdelijke- of interim opdracht. Voor een goede uitvoering van onze werkzaamheden vragen we u in één van de stappen om uw curriculum vitae toe te voegen.

 

Persoonsgegevens

In ons werkproces leggen we een aantal persoonsgegevens van u vast:

  • NAW-gegevens: zodat we contact met u kunnen opnemen.
  • Curriculum vitae: deze gebruiken we om uw kandidatuur te kunnen beoordelen ten opzichte van mogelijke posities
  • Correspondentie: om u te informeren over stappen in de procedure.
  • Aantekeningen: van de adviseur met betrekking tot indrukken van u en uw persoonlijke wensen.

Deze gegevens zijn nodig om het inschrijf- en selectieproces goed te kunnen uitvoeren. De grondslag van deze gegevensverwerking is dan ook gerechtvaardigd belang.

 

Wie kunnen/er bij uw gegevens?

Stedion: Uw data zijn slechts toegankelijk voor de adviseurs en ondersteunend medewerkers van Stedion die rechtstreeks bij de procedure zijn betrokken die voor u geldt.

Opdrachtgever: als wij u willen voordragen voor een vacature, dan laten we u dat te allen tijde weten. Pas als u instemt met uw voordracht bij een expliciet genoemde opdrachtgever, delen we de volgende gegevens met de opdrachtgever: uw CV en een toelichting inzake uw geschiktheid.

Beveiliging: bestaat voor ons uit twee elementen: techniek en gedrag.

Techniek: de procedure vindt plaats via een beveiligde en afgeschermde omgeving.

Gedrag: Stedion besteedt voldoende aandacht aan het bewust maken van medewerkers inzake de toepassing van de bescherming van persoonsgegevens. Alle medewerkers krijgen hierover duidelijke instructie.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens tot 7 jaar na het laatste contact of de laatste wijziging in ons bestand. We vernietigen uw gegevens na afloop van deze termijn. U kunt ons elk moment vragen uw gegevens uit ons bestand te verwijderen.

 

Recht op inzage, wijzigingen, verwijdering

We vinden het belangrijk dat u op ieder moment de controle heeft over uw gegevens. Dit betekent dat u Stedion op ieder moment kunt vragen persoonsgegevens in te zien (met uitzondering van de aantekeningen van de adviseur), aan te vullen (bijvoorbeeld met een geactualiseerd cv) of ze helemaal te verwijderen.

 

Akkoord?

In dit document hebben wij toegelicht hoe Stedion omgaat met uw persoonsgegevens bij werving en selectie (voor vaste- en interimopdrachten dan wel bij een open inschrijving).  Tot slot zullen wij u expliciet toestemming vragen met betrekking tot de beschreven werkwijze.

 

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op: 053-4343591.

 

Toestemmingsverklaring

Door op de knop ‘Akkoord’ te klikken geeft u Stedion toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op de beschreven manier. Door op de knop ‘Niet akkoord’ te klikken, breekt u de inschrijf- of reactieprocedure af en worden uw gegevens niet verwerkt.

 

Ik geef Stedion hierbij toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in de bovenstaande tekst.

Ik ga niet akkoord.