Uitslag test Career Energizers

Je scores op de Career Energizers zijn:

Technisch functioneel: 0
Algemeen Management: 0
Autonomie: 0
Zekerheid en stabiliteit: 0
Ondernemingsgerichte creativiteit: 0
Dienstverlening en toewijding: 0
Zuivere uitdaging: 0
Levensstijl: 0

 

Over Career-energizers

Een Career- Energizer is een combinatie van waarden, motivatoren en competentie-terreinen die voor jou waardevol is in je werk. Is een Career-Energizer (voldoende) aanwezig in het werk dat je doet, dan ervaar je voldoening, omdat het werk dicht aan ligt tegen wie je bent. Het werk past bij jou. Of andersom gesteld: ontbreken career-energizers (sterk) in je werk, dan zul je minder plezier en voldoening beleven, en op termijn mogelijk stress ervaren of zelfs mogelijk richting een burn-out kunnen gaan.

Deze test is geen wetenschappelijk gevalideerd instrument. De gebruikerservaring zijn echter zeer positief. De face validity is goed.  Het is een prima systematische manier om datgene wat belangrijk voor je is in je huidige of toekomstige werk, te onderzoeken. Je krijgt (waarschijnlijk) een duidelijker beeld van jezelf en de elementen die je plezier en voldoening geven. En bent daarmee in staat meer onderbouwde keuzes te maken voor stappen in je loopbaan.

Onderzoek naar loopbaanwaarden laat zien dat mensen zich over het algemeen ‘waarnemen’ vanuit de acht categorieën Career-Energizers. Eén kanttekening moet er wel bij gemaakt worden. De uitslag van de test moet altijd worden geplaatst in ‘de context’ van jouw situatie. Jouw geschiedenis, je toekomstplannen… etcetera. Een aanvullend interview met een professionele loopbaanadviseur kan daarbij waardevol of zelfs noodzakelijk zijn.

 

Tips bij het lezen van de uitslag

De uitslag van de test spreekt voor de meeste mensen redelijk voor zich. Toch willen we een paar tips geven:

Per Career Energizer kun je maximaal 30 punten scoren. Een score van 15 op een Career Energizer betekent dus dat je hier ‘neutraal’ op scoort. Deze Energizer is niet heel sterk voor jou, maar ook niet heel zwak. Naarmate je meer richting de 30 scoort op een Energizer past deze beter voor jou. Een Energizer waar je 28 op scoort is dus heel sterk/passend bij jou.

Kijk bij het lezen van de uitslag niet alleen naar de hoge scores. Dit is wat de meeste mensen meteen doen. Maar ook de Enerzigers met een lage uitslag geven informatie. Deze moeten in je werk namelijk minder aanwezig zijn/zijn minder passend voor jou.

Sommige mensen denken dat een ‘hoge’ uitslag op een beperkt aantal scores ‘beter’ is dan een ‘gespreid’ beeld. Toch is dit niet juist. Een gespreide score betekent slechts dat iemand veel aspecten van belang vindt, en dat kan betekenen dat iemand in veel werksituaties voldoening kan vinden.

Ook wordt soms gedacht dat een ‘hogere/meer extreme’ score beter is dan een ‘lagere’ score. Ook dit is niet juist, een hoge/lage score kan ook bijvoorbeeld samenhangen met een sterke of minder sterke beleving van situaties. Karakter dus.

Kortom: er is geen ‘goede’ of ‘foute’ uitslag. Het gaat er om dat de uitslag op de juiste manier wordt geïnterpreteerd in de context van jouw situatie.

Tot slot tref je hieronder een inhoudelijke toelichting op de acht Career Energizers aan.


 

 

Technisch Functioneel
Je vindt het erg belangrijk dat je vaardigheden op een specifiek, afgebakend technisch of functioneel terrein (bijvoorbeeld ICT of Finance) liggen.

Je vindt het fijn dat je op dit specifieke gebied als waardevol of deskundig wordt gezien.  Als je veel om advies of raad gevraagd wordt op dit gebied vindt je dit prettig. Je wilt je dan ook steeds verder op dit gebied ontwikkelen. Je bent het gelukkigst wanneer je door je werk op deze terreinen uitgedaagd wordt. Je bent misschien bereid anderen op jouw specifieke technische of functionele terrein te managen, maar je bent niet of nauwelijks geïnteresseerd in management om het management zelf. Je bent zelfs geneigd het algemeen management te mijden omdat je dan je eigen competentiegebied zou moeten verlaten.

Omhoog


Algemeen Management 
Het is erg belangrijk voor je om een (hoge) ‘lijn’-positie in een organisatie te vervullen.  Je wilt (eind)verantwoordelijk zijn voor de prestaties van een bepaalde afdeling of organisatie. Je wilt verantwoordelijk zijn voor en aanspreekbaar zijn op het eindresultaat. Je identificeert je eigen werk met het succes van de afdeling of organisatie waarvoor je werkt. Als je je op dit moment op een specifiek technisch of functioneel terrein bevindt (bijvoorbeeld ICT of Finance), zie je dat eerder als een opstap dan als een einddoel, en dus als een leerervaring. Je ambieert echter zo snel mogelijk een generalistische lijn/managementpositie.

Omhoog


Autonomie 
Het is erg belangrijk voor je dat je werk op je eigen manier vorm kunt geven. Dat je de ruimte hebt om het werk op jouw manier in te delen of uit te voeren.  Als autonomie jouw Career Energizer is, dan kies je een beroep waarin je de door jou gezochte vrijheid kunt realiseren, zoals lesgeven of advieswerk. Je wijst kansen op promotie of verbetering af als je hierdoor je autonomie of vrijheid van handelen dreigt te verliezen. Als autonomie voor jou belangrijk is, dan vindt je het werken in een omgeving met heel veel regels of normen minder plezierig. Je kunt er zelfs naar streven om een eigen bedrijf te beginnen om zo je gevoel voor autonomie te verkrijgen.

Omhoog


 Zekerheid en stabiliteit
Het is erg belangrijk voor je een baan of werk te hebben die zekerheid geeft (vaste aanstelling, vast salaris etc.). Je hebt behoefte aan stabiliteit en/of structuur, zodat je je kunt ontspannen. Deze werkwaarde uit zich bijvoorbeeld in de behoefte aan financiële zekerheid (zoals pensioenvoorzieningen en plannen voor vervroegde uittreding) of de zekerheid op een baan. Je houdt je minder bezig met bijvoorbeeld de vraag of je werk voldoende (complexe) beidt of met de positie die je in een organisatie bereikt.

Omhoog


Ondernemingsgerichte creativiteit
Het is erg belangrijk voor je een eigen organisatie of bedrijf te creëren. In dat verband ben je bereid risico’s te nemen en hindernissen te overwinnen. Je wilt de wereld laten zien dat je een onderneming kunt runnen die het resultaat is van je eigen inspanningen. Misschien werk je eerst voor anderen in een organisatie waarbij je leert en inschat wat je kansen voor de toekomst zijn, maar zodra je jezelf ertoe in staat acht, ga je op eigen kracht verder. Als bewijs van je talenten wil je dat je onderneming  succesvol is.

Omhoog


Dienstverlening en toewijding
Het is erg belangrijk voor je dat jouw werk iets van waarde oplevert, zoals de wereld leefbaarder maken, milieuproblemen oplossen, harmonie tussen mensen bevorderen, anderen helpen, de veiligheid van mensen verbeteren, ziekten genezen door nieuwe producten, enzovoort. Je stelt je inspanningen ‘in dienst’ van deze belangrijke waarden en vindt het niet erg als je jezelf daarvoor in zekere zin moet wegcijferen.  Je accepteert geen overplaatsingen of promoties als het nieuwe werk geen ‘waarden’ bevat die jij van belang vindt.

Omhoog


Zuivere Uitdaging
Het is erg belangrijk voor je aan complexe problemen te werken, sterke tegenstanders te verslaan of moeilijke hindernissen te overwinnen. Je wilt graag uitdagingen aan. Nieuwe kansen of nieuwe doelen geven je energie. Het is voor jou de belangrijkste reden een opleiding of training te volgen, of een bepaalde baan te accepteren. Sommige mensen vinden een dergelijk zware uitdaging in intellectueel werk, zoals de ingenieur die alleen geïnteresseerd is in hopeloos moeilijke ontwerpen. Sommigen vinden de uitdaging in complexe situaties met vele facetten, zoals de strategie-adviseur die alleen geïnteresseerd is in cliënten die op het punt staan failliet te gaan en alle andere hulpmiddelen al geprobeerd hebben. Sommigen vinden zuivere uitdaging in interpersoonlijke concurrentie, zoals een beroepssporter of de verkoper die iedere verkoop definieert als een plus of min. Nieuwe kansen, variatie en moeilijkheid worden voor jou doelen op zich. Als iets te makkelijk is, wordt het saai.

Omhoog


Levensstijl 
Het is erg belangrijk voor je dat je werk of een baan hebt, waarin je je persoonlijke behoeften en de eisen die je loopbaan stelt met elkaar in evenwicht kunt brengen.

Je wilt dat belangrijke onderdelen van je leven [je gezin, reizen of jezelf ontwikkelen, of veel vrije tijd] samen kunnen gaan met je werk.  Daarom heb je een loopbaansituatie nodig die flexibel genoeg is om een dergelijke integratie tot stand te brengen. Misschien moet je sommige aspecten van de loopbaan daarvoor opofferen. Bijvoorbeeld een verhuizing naar een andere plaats die een promotie zou inhouden, maar die je hele leefsituatie op haar kop zou zetten. Ook definieer je je succes niet alleen op basis van succes in je loopbaan. Je voldoening heeft ook nadrukkelijk te maken met bijvoorbeeld hoe je je leven in zijn geheel leeft, waar je je vestigt, hoe je met je gezinssituatie omgaat en hoe je jezelf ontwikkelt.

Omhoog


 

Printen of opslaan als PDF.

Print de rapportage of sla deze op als PDF. Uit privacy-overwegingen bewaren wij geen (digitale) kopie van de rapportage.

NB: kies je ervoor om deze test als PDF op te slaan, dan duurt het even (30 seconden) voordat de betreffende PDF-knop inbeeld komt.

 


 

 

Wij vertrouwen er op dat de test een bijdrage heeft geleverd aan het jouw werkvoldoening!

Het Stedion team!

 

Schermafbeelding 2016-05-06 om 21.05.31