Onze missie

Finding ‘surprising spaces’.

Voor effectieve, duurzame ontwikkeling.De wereld verandert snel. Complexiteit, druk en onderlinge afhankelijkheid nemen toe. Er zijn volop kansen, en evenzovele bedreigingen.

Hoe blijven mensen en leiders in deze hectische tijd duurzaam in balans om richting te geven, te verbinden en om te zorgen dat iedereen aangehaakt blijft? Hoe gaan wij om met ‘dare, share and care’?

Stedion biedt programma’s en diensten om als persoon, leider of team duurzaam effectiever te worden.

Het woord duurzaam impliceert naar onze mening dat er bij iedereen een sterke verbinding zou moeten zijn tussen iemands authenticiteit en effectiviteit. Jaren lang doen wat je geen voldoening geeft of waar je niet goed in bent, maakt dat je opdroogt. Vinden waar je sterk in bent én wat je energie geeft. Dat werkt! We noemen dit motivational capability, het duurzaam in balans kunnen houden van de eigen needs (wat heb ik nodig om mij in mijn kracht te voelen) en de energy drainers (waar loop ik op leeg).  Effectiviteit zonder koppeling met authenticiteit is nauwelijks mogelijk.

Effectief leren en ontwikkelen gaat nooit in een rechte lijn. Het gaat met vallen en opstaan. Het gaat met vertragen. En bovenal, het gaat om het vinden van de ‘naaste zone van ontwikkeling’. Onze hersenen zijn eenvoudigweg niet toegerust voor ‘snelle gedragsverandering’, voor quick fixes. Maar als we de ‘gewenste volgende stap’ vinden, deze heel specifiek kunnen benoemen, én gemotiveerd zijn om deze weg in te slaan, is veel mogelijk!

Onze ervaring is dat met onze programma’s en aanpak altijd de ‘verrassende ruimtes’ (surprising spaces) gevonden worden, waarin de naaste zone van ontwikkeling zich ontvouwt. Als die ‘verrassende ruimtes’ eenmaal zijn gevonden, komt de verandering vaak vanzelf.

Stedion staat voor ‘finding surprising spaces’ . Om effectieve, duurzame ontwikkeling te realiseren.