Burn-out vóór zijn. Nog voordat je het ziet aankomen. Het kán met de VMC-methode.

 

Stedion verzorgt VMC-coaching voor het Nationaal Centrum voor Preventie van Stress en Burn-out (NCPSB). Het kantelen van de reactieve en curatieve behandeling van stressklachten naar een proactieve en preventieve aanpak, dat is de doelstelling van het NCPSB.

Hoe ziet de aanpak er uit?
Als eerste stap doet de betrokken persoon de VMC (Vitality Mind Challenge). Deze test is gericht op het detecteren van risico’s van stress, overspanning en burn-out. De VMC bestaat uit 100 vragen, het kost ongeveer 20 minuten om de VMC te maken. De uitkomst is tweeledig: er wordt aangegeven hoeveel risico de persoon loopt op bovenmatige stress/ burn-out, en welke oorzaken voor deze persoon gelden (weergegeven op een 20-tal variabelen).
De tweede stap is dat de VMC wordt nabesproken met de persoon door een VMC-gecertificeerde coach.
Deze nabespreking duurt een uur, en kan live of on-line.
Als deze test risico’s aangeeft, dan volgt gerichte coaching. De hoeveelheid coaching is afhankelijk van de hoogte van het risico.
Het afnemen van de VMC en de gerichte coaching worden in alle gevallen uitgevoerd door zeer ervaren, VMC-gecertificeerde coaches.

 

Waarom is een preventieve aanpak zo belangrijk? Een aantal feiten.

• Ruim de helft van de beroepsbevolking heeft nu sterk verhoogd risico op verzuim door stressklachten, overspanning of burn-out.
• 37,1% van de beroepsbevolking verzuimt al regelmatig door stressklachten, overspanning of burn-out.
• 17,1% van de beroepsbevolking met dit soort klachten zit in de acute gevarenzone met een sterk verhoogd risico langdurig uit te vallen.
• De gemiddelde duur van stress gerelateerd verzuim is de afgelopen jaren fors toegenomen.
• De ruime meerderheid (70-80%) van de mensen zien hun uitval niet aankomen.

 

Een fors maatschappelijk probleem dus. Het unieke aan de aanpak van het NCPSB is dat de VMC kan worden toegepast op alle medewerkers, ook diegenen die zich “goed” voelen. Dit leidt tot echte preventie en uitval kan hierdoor worden voorkomen.

Bij burn-out geldt: voorkómen is beter dan genezen!

Meer weten over de VMC-aanpak? Stuur ons een e-mail of bel 06-51314478.