Highly Responsive Teams

De wereld verandert snel. Complexiteit en druk nemen toe. Daarmee wordt ook de onderlinge afhankelijkheid van en tussen teamleden steeds belangrijker.
Hoe ‘responsive’ zijn uw teams als het gaat om het reageren op ontwikkelingen in de context? En hoe responsive is uw team als het gaat om de sterkte van de onderlinge relaties? Hoe zorgt het team ervoor dat iedereen aangehaakt blijft?
Met andere woorden: hoe werkt het team aan ‘dare (richting), share and care’?

Responsiveness in een team-of organisatiecontext is niet met een enkele zin te omschrijven.

Het gaat er in de eerste plaats om dat een team zich zeer bewust is van alle ontwikkelingen of de gewenste resultaten waar het voor staat. Wat is de opgave voor het team? Zit deze opgave ook daadwerkelijk tussen de oren van de teamleden en handelen zij hierop? Geven de individuele teamleden dezelfde betekenis en waarde aan wat er moet gebeuren? Het onderliggende leerproces hierbij is niet ‘verduidelijking’, maar ‘betekenisgeving’.

In de tweede plaats gaat het om de sterkte van de onderlinge relaties. Zijn de teamleden bereid elkaar te ondersteunen?
En werken zij hier actief aan?
Wat precies bepaalt de kracht van onderlinge relaties in dit team? En blijven de onderlinge relaties ook sterk als het team onder grote druk komt te staan? Uit onderzoek weten we dat als er druk op mensen komt te staan, dat zij dan soms volstrekt anders gaan handelen dan onder normale omstandigheden. Weten de teamleden van elkaar welk gedrag onder druk zichtbaar wordt?

En tot slot is het wellicht goed iets schijnbaar paradoxaals te zeggen. We willen ‘als team’ verbeteren, terwijl je ook zou kunnen zeggen dat ‘een team’ niet bestaat. Je zou kunnen zeggen dat er slechts individuele teamleden zijn die effectief of niet effectief met elkaar communiceren en interacteren.
Door het zo te stellen (los van de vraag of iedereen dit ook zo ziet) wordt meteen duidelijk wat ‘highly responsive teams’ kenmerkt: individuele teamleden die de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen bijdrage aan het geheel, ‘het team’.

Aan het eind van de training:

  • hebben de deelnemers een duidelijk beeld van de persoonlijkheid van de individuele teamleden, onder normale omstandigheden én onder druk
  • hebben de deelnemers zicht op wat zij individueel moeten doen om een maximaal eigen bijdrage aan het team te leveren, en wat zij hiervoor nodig hebben
  • kunnen de teamleden de teameigenschappen (lees: de som van de individuele eigenschappen en hoe deze op elkaar inwerken) verbinden aan de ‘opgave’ van het team. Waar is het team al effectief richting de opgave? En waar kan het team verder ontwikkelen?
  • weten de individuele teamleden wat de risico’s in de onderlinge relaties bestaan, en welk effect deze hebben op de ‘responsiveness’
  • kunnen de deelnemers de volgende stappen in de ontwikkeling van het team helder benoemen.

 

Hoe het werkt
De training ‘Highly Responsive Teams’ kan in een twee- of driedaagse vorm worden gedaan. Dit is mede afhankelijk van het aantal deelnemers.

De training wordt sterk op uw specifieke context afgestemd, maar kent wel een basisstructuur. Eerst wordt gewerkt aan zelfbewustzijn van de individuele leden (self-awareness), daarna wordt gewerkt aan ‘de opgave’, en daarna aan de teamdynamieken.

Het minimum aantal deelnemers is zes, het maximum 12.

Wilt u meer informatie? Wij staan u uiteraard graag te woord.
Stuur ons een bericht