Uitslag indicatietest Natuurlijk Leiderschap

Je scores op de Natuurlijk Leiderschap test zijn:

Eigenaarschap: 0
Het einde eerst: 0
Doen!: 0
Win-win denken: 0
Empathie: 0
De derde weg: 0
Learn LL: 0
Energize others!: 0

 

Tips bij het lezen van de uitslag

Per indicator (principe/ eigenschap) van natuurlijk leiderschap kun je maximaal 30 punten scoren. Een score van 15 op een principe betekent dus dat je hier ‘neutraal’ op scoort. Dit principe is dan niet heel sterk voor jou, maar ook niet heel zwak. Naarmate je meer richting de 30 scoort op een principe past dit principe beter voor jou. Een principe waar je 28 op scoort is dus heel sterk/passend bij jou.

Kijk bij het lezen van de uitslag niet alleen naar de hoge scores. Dit is wat de meeste mensen meteen doen. Maar ook de principes met een lage uitslag geven informatie. Deze zijn minder passend/ minder sterk ontwikkeld voor jou en geven derhalve informatie over waar je op zou kunnen ontwikkelen.

Sommige mensen denken dat een ‘hoge’ uitslag op een beperkt aantal scores ‘beter’ is dan een ‘gespreid’ beeld. Toch is dit niet juist. Bij natuurlijk leiderschap (vanuit het model van Covey) gaat het erom dat je in beginsel op álle aspecten streeft naar een hoge score/effectiviteit. Het zijn immers allemaal ‘voorwaardelijke’ aspecten van natuurlijk leiderschap.

 


 

 

Hieronder treft je een inhoudelijke toelichting op de acht eigenschappen van natuurlijk leiderschap aan.

Indicatoren Natuurlijk Leiderschap (op basis van Covey)

 

Eigenaarschap voor gedrag en invloed (bij Covey: “wees pro-actief”/ eigenschap 1)

U plaatst zichzelf niet in een slachtoffer-rol, maar neemt verantwoordelijkheid voor uw eigen gedrag en invloed. Het realiseren van uw eigen werkelijkheid is voor u normaal. U wacht niet af als u mogelijkheden of kansen ziet, maar zoekt actief de ruimte.

U versterkt daar waar mogelijk uw invloed, maar kent ook de grenzen ervan.

 

Het einde eerst (bij Covey: “begin met het einde voor ogen”/ eigenschap 2)

U heeft een sterk gevoel voor de richting die u in wilt. U weet van nature ‘wat de juiste dingen zijn’. U weet wat belangrijk voor u is (waarden, doelen, normen). U heeft verbeeldingskracht en gebruikt deze om visie te ontwikkelen. U kunt visie omzetten in concrete doelen en mijlpalen. Maar het gaat hierbij wel steeds om ‘de juiste dingen’ doen. Geweten en intuïtie komen hier samen.

U neemt regelmatig de tijd om ‘de goede dingen te heroverwegen’ omdat het zonder het vaststellen van ‘de juiste dingen’ het niet zo heel veel uitmaakt wat er gedaan wordt. Het is dan niet doelmatig

 

Doen! (bij Covey: “belangrijke zaken eerst”/ eigenschap 3)

Waar het bij ‘het einde eerst’ gaat om verbeeldingskracht, gaat het bij doen! Om het daadwerkelijk uitvoeren ‘in de realiteit van alle dag’.

U zorgt er gedisciplineerd voor dat de (voor u) belangrijke zaken daadwerkelijk op de agenda komen, ingepland worden. U laat zich minder afleiden door allerlei relatief onbelangrijke zaken, zoals de vele dagelijkse emails, onbelangrijke vergaderingen of prietpraat. Het gaat hier om de onafhankelijke wil in samenhang met het pure doen!

 

Win-win denken (bij Covey: “denk win-win”/ eigenschap 4)

U stelt bij ‘verdelingskwesties’ of ‘schaarste-kwesties’ -vaak de basis voor onderhandelingen’ evenzeer de relatie met de ander als het resultaat centraal. U gaat uit van het beginsel van ‘overvloed’: er is genoeg voor iedereen.

U realiseert zich dat voor win-win denken veel inlevingsvermogen en lef nodig is, omdat u nu eenmaal niet kunt streven naar win-win als u niet weet wat voor de ander belangrijk is. En daar écht naar wilt zoeken.

U vindt échte win-win veel belangrijker dan een slap compromis, waar de partijen zich nauwelijks in kunnen vinden.

 

Empathie (bij Covey: “eerst begrijpen dan begrepen worden”/ eigenschap 5)

U kunt zich goed inleven in de belangen, doelen en emoties van anderen. Sterker nog, u luistert vaak met de expliciete intentie om de ander te begrijpen. Omdat u zich deze moeite getroost, voelt de ander zich gehoord en ontstaat er vertrouwen.

Hierdoor ontstaat er wederkerigheid en krijg u zelf ook veel gedaan bij anderen.

Empathie en wederkerigheid gaan bij u hand in hand in effectieve samenwerking.

 

De derde weg (bij Covey: “synergie”/ eigenschap 6)

U heeft respect voor de verschillen van anderen. Sterker nog, u zoekt bewust naar waar de ander in verschilt (waar het gaat om bijvoorbeeld karakter, talent, doelen, behoeften, belangen etc.).

Omdat u uitgaat van de verschillen van de ander, weet u ook hoe u elkaar kunt versterken. Door de talenten, vaardigheden, karakters etc. van anderen met elkaar te verbinden en te versterken, ontstaat synergie. Het geheel is sterker dan de optelsom van de delen. Er ontstaat vernieuwing!

U gaat er van uit dat respect voor de verschillen van de ander betekent dat een gezamenlijk doel niet úw doel hoeft te zijn, of het doel van de ánder.

U zoekt eerder naar een gezámenlijk doel, naar een ‘derde weg’.

 

Learn-Life-Long (bij Covey: “houd de zaag scherp”/ eigenschap 7)

Stilstaan is achteruitgang.

U bent zeer bewust bezig met ‘actief leren’, vooruitgang boeken, om op die manier uw leiderschapseffectiviteit verder uit te bouwen. U kunt dit doen op 4 terreinen: fysiek (gezondheid), sociaal emotioneel, geestelijk en spiritueel. U bouwt hiervoor tijd en ruimte in, laat het ‘leren’ niet over aan het toeval.

Hierdoor versterkt u de voorgaande aspecten en verbindt deze steeds beter met elkaar.

 

Energize others! (bij Covey: “de achtste eigenschap: van effectiviteit naar inspiratie”/ eigenschap 8)

Leiderschap betekent voor u niet alleen maar ‘instrumenteel handelen’ (in de zin van ‘technisch goed leiderschap’). U zoekt ook voortdurend manieren om anderen te helpen het beste uit zichzelf te halen.

U zoekt naar de talenten van anderen en probeert uit te vinden waar zij energie van krijgen. En wat er voor hun nodig is om hun talenten en motivaties met elkaar te verbinden, zodat zij in hun kracht komen.

U probeert anderen te inspireren!


 

Achtergrondinformatie

Deze test is gebaseerd op het gedachtengoed van Stephen Covey, en dan met name op zijn bestseller: ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap‘ en ‘De achtste eigenschap

Foto Stephen Covey

Stephen Covey (24 oktober 1932 – 16 juli 2012)

Schermafbeelding 2016-05-15 om 11.31.41Schermafbeelding 2016-05-15 om 11.36.55

Zijn ‘7 eigenschappen van effectief leiderschap‘ in één overzicht:

Model Covey

 


 

Meer testen van Stedion doen?

Zoals de ‘Career Energizers’, Persoonlijkheidstest, 360 graden feedback?

Lees meer!

 

Schermafbeelding 2016-05-06 om 21.05.31